Hakkımızda

Firmamız; 2013 yılında gerekli olan personel ve donanımları tamamlayarak; BTK tarafından hazırlanmış olan ve 21.04.2011 tarih ve 27912 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelik” ‘e göre “50 MHz – 9,4 GHz Bandında Çalışan Sabit Elektronik Haberleşme Cihazlarının Elektromanyetik Alan Şiddeti Ölçüm Yetki Belgesi” almaya hak kazanmıştır.Bu yetki belgesi ile tüm TV-Radyo-Telsiz-GSM istasyonlarının yaydıkları elektromanyetik alan şiddetini ölçme yeterliliğimiz belgelenmektedir. Gsm operatörleri ve diğer kuruluşlar adına gerçekleştirdiğimiz EMR ölçümleri halk sağlığını yakından ilgilendirdiği için Şirketimiz tarafından aynı zamanda sosyal sorumluluk olarak da değerlendirilmektedir. Ölçümlerimiz bu doğrultuda azami dikkat ve özenle gerçekleştirilmektedir.

Yetki belgemiz dahilinde kullanılan cihazlarımız.

- Narda NBM-520 Electromagnetic Radiation Meter
• Narda EF-0391 Isotropic Field Probe (100 kHz - 3 GHz)

- Narda EMR-300 Electromagnetic Radiation Meter
• Narda Type 8.3 Isotropic Field Probe (100 kHz - 3 GHz)
• Narda Type 10.2 Isotropic Field Probe (27 MHz - 1 GHz)
• Narda Type 11.3 Isotropic Field Probe (27 MHz - 60 GHz)
• Narda Type 13.0 Isotropic Field Probe (3 KHz - 3 MHz)

- Narda PMM-8053 Electromagnetic Radiation Meter
• Narda EP-408 Isotropic Field Probe (1 MHz - 20 GHz)

- AARONIA/SPECTRAN HF-60105-V4 RF Spectrum Analyzer
• AARONIA/SPECTRAN 60100 Hyperlog Antenna (680 MHz - 10 GHz)
• AARONIA/SPECTRAN 5070 Bicolog Antenna (50 MHz - 700 MHz)